Referenties Jens

Wateroverlast Kerkeind Milheeze

Opdrachtgever: gemeente Gemert – Bakel

Werzaamheden: Variantenstudie – Ontwerp – RAW – Aanbesteding
Jens BV heeft in opdracht van de gemeente Gemert Bakel onderzocht wat de oorzaak van het wateroverlast op het Kerkeind in Milheeze is. Op basis daarvan zijn diverse scenario’s uitgewerkt om het hemelwater te bergen. Het definitieve ontwerp is uitgewerkt tot RAW bestek waarna Jens de aanbesteding heeft georganiseerd.

Projectleider gemeente Gemert - Bakel: “Om de wateroverlast in het Kerkeind constructief te verhelpen is samen met Jens een projectteam gevormd. De projectleiding en werkvoorbereiding zijn hierbij door Jens ingevuld. Van een inventariserende enquête, bewonersavonden, oplossingsrichtingen tot en met het bestek en de nota van inlichtingen is door Jens nauw samengewerkt met de collega’s van de gemeente zelf. Samen zijn we tot een goede oplossing gekomen waar de bewoners ook vertrouwen in hebben gekregen. Het vertrouwen van de burgers was ook één van de speerpunten. Jens heeft onze wensen goed vertaald in het proces en eindproduct.”

Provinciale rotonde N625

Opdrachtgever: Den Ouden Aannemingsbedrijf BV

Werzaamheden: EMVI plan & Engineering
Voor Den Ouden heeft Jens het winnende EMVI plan opgesteld behorende bij de inschrijving. Na de opdrachtverlening heeft Jens samen met Den Ouden de engineering van het werk en het procesmanagement begeleid. Tot de werkzaamheden behoorden o.a. het uitwerken van het voorlopig ontwerp naar een uitvoering gereed ontwerp, het verzorgen van het complete Verificatie & Validatie dossier, het projectkwaliteitsplan, het beheer- en onderhoudsplan en de keuringsplannen.

Rotonde Leunseweg – Paterslaan Venray

Opdrachtgever: gemeente Venray

Werzaamheden: Ontwerp – RAW bestek - aanbesteding
Jens heeft het ontwerp voor deze rotonde gemaakt en vertaald naar een RAW bestek. Tevens heeft Jens de aanbesteding van de werkzaamheden verzorgt.

Projectleider gemeente Venray: “In eerste instantie was de insteek om een minirotonde te realiseren zonder vrijliggende fietspaden. Mede dankzij suggesties van Jens is het uiteindelijk (na veel passen en meten) gelukt om een minirotonde te ontwerpen met vrijliggende fietspaden. Jens is goed thuis in de technische uitwerking, zij doen dit vakkundig en snel. De (meervoudig onderhandse) aanbesteding is zonder problemen verlopen”.

Reconstructie Karstraat – Schoolstraat Mill & Sint Hubert

Opdrachtgever: gemeente Mill & Sint Hubert

Werzaamheden: Ontwerp – RAW – EMVI aanbesteding – Toezicht – Directie UAV.
In opdracht van de gemeente heeft Jens het voorontwerp definitief gemaakt en vertaald in een RAW bestek. Met als criterium EMVI heeft Jens de werkzaamheden in opdracht van de gemeente aanbesteed. Tijdens de uitvoering vult Jens de rol van directie UAV in en het dagelijks toezicht.

Projectleider gemeente Mill & Sint Hubert: “Voor het project reconstructie Karstraat en Schoolstraat e.o. in Mill is vanuit de gemeente de lat hoog gelegd voor wat betreft de gewenste kwaliteit en de beperking van de overlast voor aanwonenden maar ook zeker voor het grote aantal aanliggende bedrijven. De samenwerking tussen de gemeente en Jens heeft geresulteerd in een bestek en inschrijvingsleidraad met een goed aanbestedingsresultaat. Ook tijdens de uitvoering blijkt dat de aannemer welke voor de gemeente de Meest Voordelige Inschrijving heeft aangeboden is uitgedaagd om een inventief en goed werkbaar BLVC-uitvoeringsplan aan te bieden”.

Ontwerp de Loswal - Gennep

Opdrachtgever: gemeente Gennep

Werkzaamheden: Ontwerp – RAW – aanbesteding.
In opdracht van de gemeente heeft Jens een ontwerp gemaakt om tot de revitalisering van de openbare ruimte nabij de Loswal in Gennep te komen. Na vaststellen van het definitief ontwerp is het vertaald naar een RAW bestek en aanbesteed.

Projectleider gemeente Gennep: “Ontwerp, engineering en aanbesteding zijn door Jens verzorgd. De strakke planning en projectbudget zoals opgenomen in de subsidievoorwaarden zijn geen probleem gebleken. Conform vooraf gemaakte afspraken zijn de voorbereidingen geheel naar wens van de opdrachtgever uitgevoerd. Doormiddel van directe communicatie tussen adviseur en opdrachtgever kan snel geschakeld worden. Het eindresultaat is een mooi stukje Gennep aan de maas waar door jong en oud heerlijk gerecreëerd kan worden. Bedankt voor de prettige samenwerking.”

Taludstabilisatie Verzetstraat - Simpelveld

Opdrachtgever: gemeente Simpelveld

Werkzaamheden: Ontwerp – UAV-gc – Emvi aanbesteding.
Uit diverse geotechnische onderzoeken blijkt dat het talud tussen de Verzetstraat en de Huisbergerlaan rekenkundig niet stabiel is. Jens wordt gevraagd met een innovatieve oplossing te komen om het talud te stabiliseren. Jens werkt haar voorstel om de stabilisatie op de markt te zetten als D&C uit waarbij communicatie met de omgeving naast de techniek een belangrijke rol speelt. Met het D&C contract blijven de voorbereidingskosten voor de opdrachtgever goed beheersbaar

Projectleider gemeente Simpelveld: “De samenwerking met Jens verloopt tijdens de contractvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering van het project “Taludstabiliteit Verzetstraat” zeer goed. In alle fases heeft Jens altijd zeer goed geluisterd naar de wensen en de vragen van de Opdrachtgever en de betrokken bewoners. Het eindresultaat laat nog even op zich wachten omdat de daadwerkelijke uitvoering buiten binnenkort start, maar alle partijen geven nu al aan dat ze tevreden zijn over het doorlopen proces. Jens pakt momenteel eveneens het contractmanagement op een goede manier op en de Opdrachtnemer wordt vakkundig begeleid. Kortom: ik heb er alle vertrouwen in dat we met Jens het gewenste eindresultaat zullen bereiken.”